• Annons:
  • Annons:
  • Annons:
  • Annons:

Årsmöte på konsthallen

Tid: kl 18:00

Onsdagen den 27:e mars kl 18 hålls årsmöte i konsthallen. Deltagare ska ha erlagt medlemsavgift för 2019. Den betalas till bg 5500-8858. 

Förslag till dagordning, enligt gällande stadgar:

1. Val av ordförande, sekreterare, justerare

2. Fråga om årsmötet utlysts i stadgeenlig ordning

3. Styrelsens årsredovisning för det gångna räkenskapsåret

4. Revisorns berättelse

5. Fastställande av resultat- och balansräkning

6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

7. Val av styrelseordförande, styrelseledamöter (minst 3 ska väljas) för två år och suppleanter (minst 2 ska väljas) för ett år.

8. Val av revisor

9. Val av valberedning

10. Förslag till ändring av § 3 i föreningens stadgar

11. Övriga ärenden, som inför årsmötet anmälts till styrelsen

12. Mötets avslutande 

Efter det formella årsmötet blir det någon programpunkt samt en lättare måltid.

Frågor som ska tas upp till beslut på dagordningen under punkten Övriga ärenden ska vara styrelsen tillhanda senast 2019-02-20. De skickas under adress Styrelsen för Virserums Konsthall, Kyrkogatan 36, 570 80 Virserum eller till styrelsens sekreterare barbro.wenden @ virserumskonsthall.com

Om du vill nominera någon till styrelsen, så ber vi dig kontakta valberedningens ordförande Christian Holzer 0730395813 eller christian @ basebo.se före 2019-03-01.

Den som vill få årsredovisningen före årsmötet ombeds kontakta Barbro Wenden på tel 0495-31580 eller barbro.wenden @ virserumskonsthall.com.

Välkomna!

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår