För information om Virserums Marknad besök vår öppna grupp på Facebook.
https://www.facebook.com/virserumsmarknad