Virserums Konsthall arrangerar nu en utställning med flygfoton över Virserum och andra tätorter i Småland.
Utställningen går under namnet ”Småland från luften” och visas tom 2014-12-07.

mer info om konsthallen och andra utställningar finns att beskådas nedan, via länk:
http://www.virserumskonsthall.com/php/index.php